Krepšelis tuščias

facebook doras

Prekių pristatymas

 1. Pardavėjas prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato sudaręs sutartį su konkrečia siuntų gabenimo tarnyba per 30 kalendorinių dienų nuo apmokėjimo į Pardavėjo sąskaitos dienos. Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita, tik atskirais (žemiau nurodytais) atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
 2. Prekės pristatomos nemokamai visoje Lietuvoje. Šiuo konkrečiu atveju Pardavėjas įsipareigoja apmokėti prekių pristatymą Pirkėjui savo sąskaita. Pristatymui į užsienį taikomas papildomas mokestis.
 3. Pardavėjas prekes Europos Sąjungos teritorijoje pristato pasirinkdamas siuntų pristatymo tarnybą pagal šalių nustatytus ir galiojančius įkainius bei terminus.
 4. Pardavėjas visais atvejais tikslią prekių prsitatymo datą ir laiką nurodo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, pagal Pirkėjo nurodytus duomenis registracijos formoje. Pirkėjas savo ruožtu, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo. 
 5. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėlyje. Iškilus atvejams, kad prekės sandėlyje nėra, Pardavėjas nedelsdamas susisiekia elektroniu paštu ir (ar) telefonu, pranešdamas terminą, per kurį prekė bus pristatyta.
 6. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl prekes pristatančių asmenų/trečiųjų asmenų kaltės, netinkamų veiksmų, iškilusių nenumatytų ir neprognozuojamų aplinkybių, kuomet prekės pristatomas pavėluotai ar nepristatomos visai, pagrįstai traktuojant, jog Pardavėjas atliko visus savo įsipareigojimus bei visus nuo jo valios priklausančius veiksmus, todėl negalėjo ir neturėjo galimybės numatyti minėtų aplinkybių atsiradimo, užkertant kelią jų pasekmėms.
 7. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar atsižvelgiant į atvejį - Pirkėjo atstovas privalo kartu su siuntos tarnybos atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.
 8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas/Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti, užpildant specialų siuntų patikrinimo aktą, jame nurodant nustatytą pažeidimą.
 9. Pirkėjui/Pirkėjo atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo patvirtinime be pastabų, neginčijamai laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas dėl ko jokių nusiskundimų/pretenzijų Pirkėjas neturi teisės reikšti.
 10. Pirkėjas, žinodamas, kad prekes priims jo atstovas, privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Pirkėjo atstovas siuntos tarnybos atstovui privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, patvirtinantį pastarojo teisę būti Pirkėjo atstovu ir priimti prekes.
 11. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar jo atstovas (pateikdamas asmens duomenis). Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją (el. paštu ir/ar telefonu).
 12. Pirkėjui atsisakius priimti užsakytas prekes ar prekių pristatymas yra apsunkintas/neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės – nurodžius neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas besąlygiškai privalo atlyginti visus Pardavėjo patirtus nuostolius, susijusius su jo tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.
 13. Pirkėjas, nevydydamas šių Taisyklių nuostatų, kurių privalomumas yra preziumuojamas kaip neginčytinas/neturintis jokių išlygų, privalo prisiimti kylančią atsakomybę, kuri gali būti vertinama ir suprantama, kaip Pardavėjo teisė atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nutraukiant prekių pirkimo ir pardavimo sutartį bei pareiškiant pretenzijas į patirtų nuostolių atlyginimą, konstatuojant Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą.